Назад

Дискусия с представители на ОИСР по инвестиционната политика на страната

БТПП участва на среща в Министерство на икономиката, където мисия от експерти на ОИСР (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие) представиха бъдещите ни ангажименти в процеса по присъединяването ни към международната организация. Дискусията бе открита от зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, а сред участниците бяха представители министерства, работодателски организации, синдикати и неправителствени организации. Цветан Симеонов, Председател на БТПП и Олга Чугунска, икономически анализатор взеха участие в срещата от страна на Палатата.

По време на срещата стана ясно, че прегледите на инвестиционната политика, извършвани от ОИСР представляват анализ на инвестиционните тенденции и политики, с цел да се установи дали дадена държава спазва принципите, споделяни от държавите-членки на Организацията.

От страна на БТПП бе потвърдена готовността Палатата да окаже пълно съдействие на ОИСР в процеса по преглед на инвестиционната политика на страната ни, както и други въпроси, които касаят присъединяването ни. Припомняме, че работодателските организации още през 2017 година поставиха като важен приоритет да се интензифицира приемането ни в ОИСР – вижте прикачения файл. Считаме ОИСР за наш съюзник, като организация която защитава принципите на пазарната икономика, особено когато популистките идеи в Европа набират популярност (напр. минимална заплата от 750 евро в целия ЕС, въвеждане на прогресивни данъци във всички страни).

Дискусията обхвана още и няколко теми, свързани с позитивното влияние на мултинационалните предприятия в сферата на социално-отговорните практики. Бяха представени и изискванията, които страната ни трябва да покрие, създавайки т.нар. национално звено за контакт. То ще представлява орган, които ще разпространява принципите на инвестиционната политика на ОИСР, ще разглежда спорове между предприятия и работници и др. въпроси. Всяка държава има свободата да прецени каква да бъде структурата на звеното, като до края на ноември т.г. България следва да представи своя план за изграждането му.

В края на срещата стана ясно, че работата по Прегледа на инвестиционната политика ще продължи до края на първото тримесечие на 2021 г., когато се очаква пълният доклад на експертите от ОИСР.


05.02.2020 г.
Назад