Назад

Председателите от системата БТПП поискаха нови мерки за развитие на бизнеса

 
На свое заседание в Русе председателите от системата БТПП решиха да настояват за приемане на пакет от мерки за развитие на бизнеса като условие за участие в обсъждането в НСТС на представените наскоро искания от синдикатите за приемане на мерки за борба с бедността.

Съветът на председателите на регионални търговско-промишлени палати и камари при Българската търговско-промишлена палата се проведе при домакинство на Русенска търговско-индустриална камара.


 
На заседанието беше дискутирана Дунавската стратегия като шанс за развитие на българските региони, с участието на арх. Белин Моллов, консултант по европейски проекти.


Съветът на председателите на регионални търговско-промишлени палати и камари обсъдиха възможностите  на новия програмен период 2014-2020 и формите на финансиране, които ще са по-ефективни и стимулиращи бизнеса. В рамките на гостуването в Русе Цветан Симеонов проведе среща с областния управител на Русенска област Пламен Стоилов , на която бяха разгледани плановете за подобряване на икономическата среда в региона и разширяване на взаимозействието между държавните органи и РТПКамара.  Председателят на БТПП разговаря и кмета на Русе Божидар Йотов.


Председателите на регионални палати определиха за дата на следваща среща 18 ноември в град Враца, когато Врачанската палата ще отбележи своята 20 годишнина.

03.09.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад