Назад

БТПП ще проведе информационен ден за представяне инициативата „JEREMIE” за финансово подпомагане на българските фирми 
Инициативата „JEREMIE” дава възможност на страните–членки на ЕС да използват средства от отпуснатите им Структурни фондове от Европейския съюз за финансиране на малки и средни предприятия по гъвкав и иновативен начин чрез техните национални и регионални управляващи органи.
За целта на 14 юли 2011 г. се подписаха споразумения между Европейския инвестиционен фонд и представители на пет банки - Уникредит Булбанк, Прокредит банк, СИБанк, ОББ и Райфайзенбанк България, които ще обслужват процеса за стартиране на гаранционен фонд по инициативата „JEREMIE”. Освен гаранционния фонд в рамките на инициативата са структурирани още няколко типа фондове за рисково финансиране, които да покриват нуждите на фирмите от финансов ресурс във всички етапи от развитието им.

По линия на инициативата „JEREMIE” за гаранционния фонд са отделени над 150 млн. лева. С тези средства ще бъдат гарантирани преференциалните заеми, които избраните банки ще отпускат на малките и средните предприятия в страната. Благодарение на тази гаранция  лихвите и изискваните обезпечения ще бъдат по-ниски от пазарните. По линията на тази финансова схема българските малки и средни предприятия ще могат да кандидатстват за кредитен ресурс от над 800 млн. лева.
В рамките на Международния технически панаир в град Пловдив Съветът за иновации при БТПП организира информационен ден за представяне на инициативата „JEREMIE” и възможностите, които тя предоставя за финансиране на българските фирми.
Информационният ден ще се проведе на 28 септември 2011г. в Палата № 18 от 11.00ч.  

07.09.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад