Назад

Делегация на БТПП на посещение в Кишинев

По повод 100-годишнината на ТПП на Молдова и 25-годишната дейност на Арбитражния съд

Делегация на БТПП участва в тържественото отбелязване на 100-годишнината на Търговско-промишлената палата на Република Молдова и 25-годишната дейност на Международния търговски арбитражен съд при ТПП РМ.

Ивайло Дерменджиев – член на Президиума на АС и на УС на БТПП, поздрави от името на Българската търговско-промишлена палата молдовските делови среди по повод двата юбилея и връчи почетен диплом. Той отбеляза отличните партньорски връзки между двете търговски палати както на национално, така и на международно ниво - по линия на Европалати и Бизнес съвета на ЧИС.

По време на Международна конференция, посветена на арбитража, председателят на Арбитражният съд при БТПП Благовест Пунев изнесе доклад на тема „Арбитражната клауза – самостоятелност и зависимост от материално-правния договор“. Във връзка с темата бяха зададени въпроси за възможността страните да уговарят в арбитражната клауза приложимото към спора материално право, както и при какви условия може да се приеме, че спорът е арбитрируем, ако с конклудентни действия ответникът изразява съгласието си той да бъде разгледан от арбитражен съд.

С доклади в конференцията участие взеха представители и на други държави, като следва да се отбележи факта, че поставените в тези доклади проблеми във връзка с арбитражната дейност, са намерили позитивно разрешение в арбитражна практика на БТПП поради успешната и работеща нормативна уредба на арбитражния процес.

Участието на Арбитражния съд при БТПП в конференцията бе полезно в правен план и показа неговата добра позиция в сравнение с другите арбитражни съдилища от Източна Европа, с оглед на организацията на арбитражния процес, неговата дигитализация и изпълняемостта на постановените решения по арбитражните дела.


15.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад