Назад

БТПП взе участие в бизнес форум в Букурещ

Бизнес делегация, водена от председателя на Българската търговско-промишлена палата – Цветан Симеонов, взе участие в Бизнес форума по линия на инициативата „Три морета“, който се проведе в периода 17-18 септември в Букурещ, Румъния.

Събитието съпътства срещата на върха на държавните глави на страните от инициативата „Три морета“, в която участие взе президентът на Република България Румен Радев.

В инициативата са включени 12 страни – Австрия, България, Хърватска, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения, които са разположени между Адриатическо, Балтийско и Черно море.

Събитието бе официално открито от Президента на Румъния – Клаус Йоханис, който сподели, че се надява бизнес форумът да се превърне в платформа за споделяне на проекти от общ интерес. Той заяви, че свързаността между 12-те страни членки на инициативата ще доведе до кохезия и стабилност на ЕС като цяло. Своето официално приветствие отправиха още президентите на Австрия, Полша, Хърватия и еврокомисарят по регионално развитие Корина Крецу.

В рамките на събитието бе подписана и Съвместна декларация за създаването на мрежа на търговско-промишлените палати на страните от инициативата „Три морета“. Г-н Симеонов подписа декларацията от българска страна и взе активно участие в последвалите разговори и срещи. Подписано бе и писмо за намерение за създаване на Инвестиционен фонд от банките за развитие на страните членки.

Той участва и с презентация в сесията „Инициативата „Три морета“ като катализатор за сближаването на ЕС. Инвестиционен фонд „Три морета“. Симеонов акцентира върху важността на инициаитвата за засилване на икономическите и политически връзки в посока север – юг, укрепването на трансатлантическото икономическо сътрудничество и възстановяването  на икономическите връзки с Африка. Относно създаването на Инвестиционен фонд, Симеонов сподели, че особено важен е подбора на проектите, които ще се реализират, като е необходимо те да бъдат от взаимен интерес за страните членки и да са привлекателни за инвеститорите.

Цветан Симеонов препоръча освен държавните глави и търговско-промишлените палати на страните членки, в инициативата от България да се включат още представители на научните среди и финансовите институции. Защото не може да се очаква финансиране на наши проекти, ако не участва българска банка.

30-членната бизнес делегация, водена от БТПП, взе участие в двустранните срещи, като акцент бе поставен на секторите: транспорт, енергетика и комуникации. Над 600 фирми от страните членки в Инициативата, САЩ и представители от държавите от Западните Балкани и Източното партньорство взеха участие в последвалите делови разговори. Забелязва се активизирането на участието на институциите на ЕС, което бе демонстрирано с участието на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Ю̀нкер. Добър знак е включването на представител на Германия.


18.09.2018 г.
Назад