Назад

Цветан Симеонов представлява работодателите в Рига

Председателят на БТПП Цветан Симеонов представлява българските работодатели на срещата на работодателските асоциации от Европа и Централна Азия в Рига на 13 – 14 септември.

Събитието, открито от председателя на Международната организация на работодателите Ерол Киресепи и домакинствано от Конфедерацията на работодателите от Латвия, е форум за обмен на идеи за усъвършенстване на пазара на труда в унисон с реформите в индустриалната сфера, с глобална цел - устойчив растеж.

Европа и Централна Азия включват страни с много различен политически, социален и икономически контекст и етап на развитие. Икономическият растеж на Европа се очаква да остане стабилен /2,4% за 2018 г./, докато в Централна Азия и Кавказкия регион растежът ще се забави до 4,2%, а през 2017 г. е бил 6%. Една от причините за това е влошеното състояние на предприятията. Според очакванията за глобалната икономика на Световната банка това е в резултат от „по-малко подкрепящите външни условия; по-големите ограничения, свързани с капацитета; по-малко приложимите фискални и парични политики за вносителите на стоки“. Забавяне на структурните реформи също имат принос за нивото на икономическия растеж в определени страни.

 

На срещата се коментират приоритетите на организацията за периода 2018- 2019 г.:

  • Насърчаване създаването на благоприятна среда за развитие на предприятията;
  • Изграждане на силни, независими и представителни работодателски организации;
  • Развитие на различни форми на работа за оптимизиране създаването на нови работни места;
  • Подобряване на уменията и обученията;
  • Регулиране на миграцията и подобряване на политиките за интеграция.

 

БТПП ще бъде начело на Асоциацията на организациите на българските работодатели през следващата година и срещата е подготвителна за инициативите, които българските работодатели ще предприемат в унисон с реформите на пазара на труда, приближаване на организациите към фирмите, които представляват и насърчаване на младежката заетост и предприемачество.


14.09.2018 г.
Назад