Назад

БТПП участва в традиционните Дни на механиката във Варна

Богата програма от семинари и презентации


Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в традиционните Дни на механиката във Варна, които се провеждат от 8-ми до 10-ти септември в Международния дом на учените Ф. Ж. Кюри, под егидата на Института по Механика - БАН, Техническия университет - София и Националните комитети по теоретична и приложна механика и по теория на механизмите.

След откриването на Дните се състоя пленарна сесия на Националната конференция по машиностроене и машинознание с председател проф. Николай Минчев  и  семинар по Динамика на механичните системи.

Георги Стоев присъства на представянето от инж. П. Томов на динамичен модел на енергоносител - двуфазна смес от течност и газова среда в хидросистеми за задвижване и управление.

Днес програмата на Дните продължава с Национален семинар по динамика на механичните системи, както и на представянето на компонентната база на HYDAC International от представителите на ХИДАК - ООД, Варна.


10.09.2018 г.
Назад