Назад

Заедно към по-ефективна „Кръгова Икономика“ в Дунавския регион

На 12 и 13 юни  в гр. Мюнхен, Германия се проведе работна среща на партньорите по проект MOVECO. Основната цел на проекта е да се разработят дейности и мерки, подпомагащи МСП при  прилагането на  модела на „кръговата икономика“, модел който стимулира по –пълното използване на природния ресурс и рециклиране на отпадъците при производството.  

По време на срещата се разгледаха и одобриха разработените информационно-обучителни модули, които целят  да стимулират  и подпомогнат МСП при въвеждането на принципите на кръговата икономика.През следващите няколко месеца модулите ще бъдат представени на фирми от София и региона. Те обхващат теми, свързани със зеленото  предприемачество, успешни бизнес модели на кръгова икономика, добри  практики за превръщане на вторичните материали в първичен ресурс, основни принципи за прилагането на модели на кръговота икономика и ресурсна ефективност.

Предстои и  „пилотно“ обучение на компании, които управляват или имат за цел да управляват кръгово и ефективно продуктите и ресурсите си. По време на обучението заинтересованите ще се запознаят  с  всички разработени инструменти в подкрепа на „зеленото предприемачество„ в рамките на проекта. Разработените информационно-обучителни модули ще бъдат качени на електронната платформа на проект MOVECO.

Фирмите ще могат да се регистрират „он лайн“  в електронната платформа, където ще обменят експертиза и опит с партньори от Дунавския регион, ще споделят своите бизнес идеи  и ще търсят заинтересовани партньори за сътрудничество и съвместно реализиране на научни, или бизнес проекти. Цели се електронната платформа да се превърне във „виртуален бизнес център“ на иновативни идеи, бизнес проекти  и сътрудничество  в областта на кръговата икономика.

Електронната платформа ще бъде отворена за директна регистрация в края на м. септември, тъй като е в процес на тестване.

Проектът е финансиран по програмата  за транснационално сътрудничество Дунав и в него участват шестнадесет партньорски организации от десет страни в Дунавския регион, сред които България, Румъния, Словения, Словакия, Хърватия, Германия и Австрия.

Повече информация ще намерите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco


15.06.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад