Назад

ОБЩ ЗАКОН ЗА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИВ рамките на провелия се дебат в Комисията по транспорт на Народното събранание относно входираният законопроект за създаване на Браншова автомобилна камара и изразеното недоволство от страна на браншовите организации от сектора, от страна на главният секретар на БТПП Васил Тодоров беше обърнато внимание върху съществуващия готов проект на общ Закон за браншовите организации.

Общият закон за браншовите организации се явява компромисния вариант на интересите на фирмите и обединенията в транспортния бранш, тъй като гаранантира принципът на доброволното членство, от една страна, и същевременно дава регулация и изисквания за представителност на браншовите организации, които претендират да представляват и защитават интересите на предприятията от отделните сектори на икономиката.

Позиция за незабавно оттегляне на проектозакона за Българската автомобилна камара настояват АИКБ, БСК И БТПП

 

14.06.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад