Назад

Директивата за правата на потребителите: ограничени ползи на висока цена

Consumer Rights Directive: limited gain at a high cost
 
От БТПП информираха, че Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати (ЕВРОПАЛАТИ ), в която членува и Българската търговско-промишлена палата, изразява загриженост по отношение на приетата от Европейския парламент Директива за правата на потребителите и смятат, че ще има ограничени ползи на висока цена.
ЕВРОПАЛАТИ счита, че приетият от Европейския парламент текст на Директивата за правата на потребителите ще бъде пагубен за милиони малки и средни предприятия в Европа, тъй като ще породи несигурност и големи диспропорции в административните разходи, а получената в замяна полза за потребителите ще е минимална или никаква.
„Законодателите са забравили една от двете основни цели на първоначалния текст на директивата: да се намалят пречките пред бизнеса. Вместо това, вниманието им е насочено към гарантиране и подобряване на защитата на потребителите, което обаче ще има ограничен ефект”, коментира Арналдо Абруцини, Главен секретар на ЕВРОПАЛАТИ.
„Законотворците подчертават необходимостта да се балансират интересите на търговците с тези на потребителите. В основата си обаче и двете групи – търговци и потребители, споделят желанието за премахване на пречките пред покупката и продажбата на стоки на Европейския пазар. В този смисъл, считаме, че директивата е напълно незадоволителна”, каза г-н Абруцини.
Отдалечаването от идеята за максимална хармонизация подкопава цялостната обосновка залегнала в основата на първоначалното предложение на Комисията и може дори да доведе до повишаване на фрагментацията на пазара. Според фирмите занимаващи се с електронна търговия, приетият компромис ще създаде възможност да се предоставят услуги безплатно, ще отвори нови вратички за нарушаване на закона и ще доведе до значителни разходи за информационни технологии за малките и средни предприятия, занимаващи се с продажби от разстояние. 

ЕВРОПАЛАТИ – Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати представлява повече от 20 милиона предприятия в Европа – 93% от които са малки и средни предприятия – чрез членовете си в 45 държави и Европейска мрежа от 2000 регионални и местни палати. 

24.06.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад