Назад

Връчване на награди конкурса за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2017 г.

И тази година в конкурса и за двете категории участваха проекти с висока научна и приложна стойност
 

 

За пети пореден път в БТПП се състоя церемония, на която от името на Съвета по иновации при БТПП се връчиха традиционните награди на победителите в Петия конкурс за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2017 г.

Комисията с председател акад. Никола Съботинов – бивш председател на БАН и съпредседател на Съвета по инновации при БТПП, оцени проектите по следните обективни критерии: оригиналност на идеята, метод(и) на реализация; качества на реализиращия колектив, очакван/и или постигнат/и бъдещ/и икономически ефект/и от пазарната му реализация,  принос на производството и реализацията на продукта/услугата към опазването на околната среда, обществен ефект.

Председателят на Палатата Цветан Симеонов връчи плакет на БТПП и почетна грамота за първо място в категория НАЙ- УСПЕШНА ИНОВАТИВНА ФИРМА на „ЕЛЕКТРОИНВЕНТ” АД, Индустриална зона на гр. Божурище. През тази година комисията присъди и още една първа награда в тази категория – почетна грамота на БТПП. С нея бе наградена иновативната компания „АЛЕКС 1977“ ЕООД. Наградата връчи Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката.

На второ място в същата категория  бе наградена фирма Скейл Фокус АД. Наградата бе връчена от доц. Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП. Третото място в тази категория  комисията присъди на  фирма «Нутриген». Наградата връчи Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция по инвестиции.

В категория  НАЙ- ДОБЪР ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ на първо място бе награден колектив от Института по Физикохимия при БАН за проект с наименование: ”НОВИ КЕРАМИЧНИ МАТЕРИАЛИ С ПОДОБРЕНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИСОК ПРОЦЕНТ ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЦИ”. На второ място в категорията  награда получи колектив от фирма „Разрушител 2016” ООД за проекта ”ПРОТОТИП НА УНИВЕРСАЛЕН ЧУК С РЕАКТИВЕН ДВИГАТЕЛ ЗА РАЗБИВАНЕ НА СКАЛИ”. На трето място бе награден колектив от Института по обща и инженерна химия при БАН за проект „Нов абсорбционно-адсорбционнен метод и апарати за очистване на отпадни газове от серен диоксид.

Наградите за тази категория се връчиха от Петко Николов, д-р по право, председател на Патентното ведомство;  Александър Минев, д-р по право, зам. -изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия; чл. - кор. проф. д-р Костадин Ганев – заместник-председател на БАН, член на Бюрото на Съвета по иновации при БТПП.

На Церемонията присъстваха представители на бизнеса, членове на БТПП, а също и представители на централната държавна администрация, научните и университетските общности, Съюза на архитектите, туристическите камари, Софийския адвокатски съвет, Съюза на счетоводителите, екологични НПО, както и на медиите.

 


22.05.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад