Назад

БТПП представи проект за кръгова икономика на изложението IFAT в МюнхенПроект MOVECO*, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“, в който БТПП участва като партньор, бе представен на IFAT - водещо световно изложение в областта на управлението на отпадъци, водни ресурси и суровини. От откриването си през 1966 г. IFAT се е превърнал в един от най-значимите форуми за опазване на околна среда, екологични иновации и устойчиво развитие в глобален мащаб.

Тази година изложението се проведе в периода 14-18 май в Мюнхен, Германия и привлече повече от 140 000 посетители от 160 страни.

На изложението партниращите организации се срещнаха със заинтересовани посетители и представиха проекта на специално обособен щанд. Освен раздаване на информационни материали за проекта и обсъждане на форми на сътрудничество, беше представен и разработеният набор от инструменти, който цели да улесни прехода на МСП към кръгова икономика. БТПП представи българоезичния вариант на брошурата „Вашият отпадък е моето богатство“, която представя примери за добри практики в областта на кръговата икономика.

Участниците също имаха възможност да се запознаят с дейността и да обменят опит с една от партньорските организации от Германия - Екологичен клъстер на Бавария (UmweltCluster Bayern, UCB). В клъстера членуват 220 организации, като по-голямата част от тях са МСП, специализирани в областта на екологичните технологии и оползотворяването на отпадъци. Клъстерът осъществява връзка между компании, научноизследователски институции и общини и служи като информационна платформа и трамплин за предприятия, желаещи да навлязат на нови пазари.

През юни БТПП ще организира информационен ден по проект MOVECO, на който ще бъдат обсъдени инвестиционни възможности за МСП в прехода им към кръгова икономика. В края на годината БТПП ще бъде домакин и на форум с участието на всички партньори по проекта, на който ще бъдат представени добри практики и възможности за сътрудничество в процеса на преход от линейна към кръгова икономика. Допълнителна информация за предстоящите събития ще бъде огласена по информационните канали на Палатата.

---------------------
Основна цел на проект MOVECO е да насърчи МСП към въвеждане на кръговата икономика – модел, стимулиращ рециклирането, преработката и повторното използване на отпадъци като ресурс за ново производство. В проекта участват шестнадесет партньорски организации от десет страни в Дунавския регион, сред които България, Румъния, Словения, Словакия, Хърватия, Германия и Австрия.


21.05.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад