Назад

БТПП и БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ТРУД ЗДРАВЕ БЕЗОПАСНОСТ отбелязаха Световния ден за безопасност и здраве при работа

Васил Тодоров: Бих искал да декларирам нашия ангажимент като работодателска организация да сведем до минимум броя на жертвите и пострадали при трудови злополуки
„Бих искал да декларирам нашия ангажимент като работодателска организация да положим усилия да сведем до минимум броя на жертвите и пострадали при трудови злополуки“. Това заяви главният секретар на БТПП Васил Тодоров във връзка с отбелязването на Световния ден за безопасност и здраве при работа, както и отбелязването на Международния ден в памет на загиналите и пострадалите работници.

Важно условие това да бъде реализирано, е намаляването на големия брой нормативни актове и кодифицирането на материята в един или поне в няколко законови или подзаконови нормативни актове, за да може по-лесно да се съблюдават изискванията за безопасна работна среда както от работодателите, така и от работниците, категориен бе Васил Тодоров.

От страна на БТПП винаги се е изразявала позицията за необходимостта от кодифициране на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, но компетентните държавни органи не реагират адекватно на това предложение.  

БТПП и БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ТРУД ЗДРАВЕ БЕЗОПАСНОСТ, със съдействието на «Олимп Предпазни Екипировки» ЕООД и други браншови организации и сдружения, бяха организатори на събитието в Южния парк.

Бяха засадени нови дръвчета и с едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите при трудови злополуки български работници.

Организираното мероприятие е част от единните ни усилия за постигане на обща цел – безопасна работна среда, каквато всеки един заслужава.


30.04.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад