Назад

Проект Агроинноеко цели да стимулира развитието на иновативно предприемачество в сектора на агроиндустрията

На 3 май  в БТПП се проведе  първият Информационен ден по проект AGROINNOECO, който се изпълнява по програмата за транснационално сътрудничество Балкани – Средиземно море. Проектът се реализира  в партньорство между 6 организации от България, Гърция, Кипър и Албания. Целта на проекта е да подпомогне МСП и повиши тяхната адаптивност към променящата се социалноикономическа среда чрез въвеждане на нови бизнес модели, насърчаващи фирмите да разработват иновативни продукти и услуги, да участват активно в трансфера на технологии, опит и знания, да работят в мрежи и клъстери в района на БалканМед. Целевата  група на проекта са както действащи агрофирми, така и млади предприемачи, които нямат създадена фирма, но имат иновативна идея, която трябва да се развие и тества за приложимост на пазара.

Основните теми, обсъждани по време на информационния ден бяха  свързани с предизвикателствата  при стартиране на собствен бизнес и изготвянето на добър бизнес план,  техники за успешни продажби и правилно позициониране на продукта или услугата на пазара,  ролята на клъстерните сдружения за създаването на благоприятна бизнес среда, и др.

Прединкубационата  и инкубационна дейност  на стартиращия бизнес предизвика голям интерес сред участниците.  Бяха представени и дискутирани  основните фактори за  създаване на добри условия за инкубиране на стартиращите фирми.

Основните дейности по проекта, с които се цели да се стимулира развитието на предприемачеството в сектора на агроиндустрията, включват  обучения, свързани с разписване на успешен бизнес план,   индивидуални консултации и менторство  по време на обучението, участие в B2B  срещи в Гърция и  обмен на опит с партньори от страните, участващи в проекта, съдействие за идентифициране на възможни източници за финансиране на  иновативни бизнес идеи и др.

Петнадесет български предприемачи и млади специалисти с интересни и иновативни бизнес идеи, които  разработят добър бизнес план, ще бъдат  селектирани за участие в  обмена на опит в Гърция.

Обученията по предприемачество  ще започнат в края на годината, като допълнителна информация за условията за участие ще бъде публикувана на сайта на БТПП www.bcci.bg  и в информационния бюлетин Инфобизнес.


04.05.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад