Назад

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ за Регламента за защита на личните данни (GDPR)

Притеснително е, че само при 14% от компаниите системите им за обработка на информация, свързани с лични данни, вече са готови


БТПП проведе анкета сред членовете си относно влизащия от 25 май 2018 г. Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и готовността на фирмите спрямо изискванията, които предвижда. Целта на проучването бе и достигането на информация до фирмите, които все още не знаят за новата регулацията, предвид високите глоби, които се налагат за неспазване.

Анкетата е проведена по електронен път в периода 14-27 февруари 2018 година. В нея участват представители на бизнес средите – фирми, браншови организации и регионални палати.

Обобщени резултати:

Резултатите от допитването показват, че макар скоро регламентът за защита на личните данни да влиза в сила, около половината от анкетираните (51%) съобщават, че отчасти са запознати с изискванията. Едва една десета от анкетираните са добре информирани за задълженията на фирмата им, произтичащи от регламента. На другият полюс са 16% от фирмите, които за първи път чрез анкетата разбират, че има такъв регламент или изобщо не знаят какви са бъдещите им задължения.

Притеснително е, че само при 14% от компаниите системите им за обработка на информация, свързани с лични данни, вече са готови спрямо действието на регламента, а останалите 86% нямат готовност. Компаниите, които вече са готови спрямо новите изисквания, са главно малки и средни фирми, но няма нито едно голяма компания.  

Около 71% от анкетираните смятат, че ще бъдат силно затруднени, за да си приведат системите за обработка на личните данни спрямо правилата на регламента. По-голямата част от фирмите – 59% изразяват своите опасения, че няма да могат в срок да извършват всичко необходимо, което ще произтече от новите изисквания за защита на личните данни.

Участниците в анкетата са фирми от всички сектори на икономиката. Разпределението по големина на предприятието показва, че в анкетата 40% са микропредприятия (до 9 служители), 30% са малки фирми (10-49 служители),  23% са средни компании (50-249 служители) и 7% са големите фирми с над 250 служители.

Подробно с резултатите може да се запознаете ТУК.

 


14.03.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад