Назад

Общо събрание на Съвета на браншовите организации при БТППСъветът на браншовите организации при Българската търговско-промишлена палата проведе редовното си годишно Общо събрание. Утвърдени бяха Отчет за дейността на Съвета през 2017 г. и Програма за работата му през 2018 г.

Участниците в заседанието потвърдиха желанието си за провеждане на регулярни срещи на Съвета на БО с министъра на икономиката, министъра на труда и социалната политика, министъра на науката и образованието, пред които да поставят теми, отнасящи се до приоритетите и мерките на правителството за създаване на една по-благоприятна и достъпна икономическа среда.

Членовете на Съвета на браншовите организации отново настояха да се продължат дейстията за приемане на общ Закона за браншовите организации. Посочени бяха някои от областите, от значение за всички браншови организации и за членовете им, към които приоритетно да бъдат насочени усилията на Съвета:

-        усъвършенстване на нормативната база с цел облекчаване на регулаторните режими;

-        улесняване достъпа до финансиране, особено за МСП;

-        преодоляване на проблема с недостига на квалифицирани кадри и др.

Общото събрание избра Бюро на Съвета на БО в състав:

-        председател:

Ирена Перфанова – председател на Национално сдружение „Недвижими имоти;

-        заместник-председатели:

-   Миряна Калчева – член на ИС на БТПП, титуляр, отговарящ за сътрудничеството на БТПП с браншовите организации и председател на „Асоциация на българските спедитори“;

-   Лъчезар Искров – член на ИС на БТПП, заместник титуляр, отговарящ за сътрудничеството на Палатата с браншовите организации.

-        членове:

-   Андон Пиперевски – заместник-председател на „Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове“;

-   Пламен Павлов – председател на „Българска газова асоциация“;

-   Емил Попов - председател на „Асоциация на счетоводните къщи в България“;

-   Галина Нифору – председател на „Българска асоциация на износителите на вино“.

Пред участниците в Общото събрание бе представена информация относно прилагането на новия Общ Регламент по Защита на личните данни, който ще влезе в сила от 25.05.2018 г.

Членовете на Общото събрание бяха запознати и с целите и предстоящите задачи на новосъздадения Съвет по инвестиции при БТПП .


12.03.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад