Назад

Работна среща по проект е-MEDIATIONНа работна среща по проект е-MEDIATION www.e-mediationproject.eu , проведена в БТПП бяха обсъдени изпълнените до момента дейности, свързани с разработването на сигурно ИТ решение за онлайн медиация в контекста на международни спорове, както и насърчаването на медиационна култура в българското общество.

Представители на партньорите по проекта Фондация „Право и Интернет“, Декстро Рисърч и Българската търговско-промишлена палата обмениха полезна информация за постигнатото и предстоящите действия по изпълнение на проекта.

В края на месец май ще започне поредица от събития за представяне на он-лайн платформа за медиация, разработвана по проекта. Събитията ще се проведат както следва:

  • 29 май – Пловдив
  • 31 май - София
  • 5 юни – Стара Загора
  • 21 юни – Бургас
  • 28 юни – София
  • 21 септември – Варна
  • 27 септември - София

През ноември в София ще бъде организирана и международна конференция по проекта. БТПП ще информира допълнително за подробности. За контакти: тел. 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg.


23.02.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад