Назад

БТПП участва в среща-дискусия относно бъдещето ЕВРОПАЛАТИДнес в Брюксел се проведе среща-дискусия относно бъдещето на Асоциацията на европейските търговски палати (ЕВРОПАЛАТИ). Цветан Симеонов, председател на БТПП и член на Борда на директорите на ЕВРОПАЛАТИ, и Георги Стоев, заместник-председател на БТПП и председател на Комитета за търговия и инвестиции на ЕВРОПАЛАТИ, взеха активно участие в срещата.

По време на събитието, на което присъстваха над 50 представители от търговско-промишлените палати от Европа и региона, бяха обсъдени въпроси, свързани с изпълнението на дейности и задачи, произтичащи от визията на организацията, която е най-голямата мрежа от предприемачи в Европа, представляваща ТПП и бизнеси с различни размери и от различни сектори. ЕВРОПАЛАТИ включва 1700 регионални и местни европейски палати от 43 страни, 20 млн. предприятия /93% МСП/, 120 млн. работници и е утвърден партньор за Европейските институции по отношение на условията, пазарите и ресурсите, необходими за икономически растеж и прогрес на бизнеса.

Във фокуса на дискусията бяха: създаването на публичен диалог за предприемачеството на европейско и национално ниво в сътрудничество с конкретни партньори – институции и заинтересовани лица; определяне на специфични интереси на бизнеса и бизнес организациите относно региони извън ЕС и др.

Кристофър Лайтл, в изпълнение на приоритетите си като председател на ЕВРОПАЛАТИ, и по-конкретно изграждането на „Европа на конкурентоспособността“, призова представителите на ТПП от Европа да бъдат активни в диалога с институциите, да включват бизнес организациите от страните не-членки на ЕС в партньорства и проекти, да бъдат гъвкави и да поемат инициативи в полза на бизнеса.

Програмата на ЕВРОПАЛАТИ за 2018 г. също бе обсъдена, като две от най-големите събития ще се проведат в София с домакин БТПП,  в периода 11–12 юни 2018 г. – Европейски парламент на предприятията и среща на Борда на организацията.


23.02.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад