Назад

БТПП в подкрепа на географските означения и тяхната защитаПредседателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с Владимир Йосифов – консултант в областта на интелектуалната собственост и бивш директор в Европейското Патентно ведомство. Дискутирани бяха бъдещи съвместни инициативи във връзка с информираността на бизнеса относно възможностите за регистрацията и защитата на географските означения.

БТПП изрази своите притеснения относно приемането на Законопроект за изменение и допълнение на ЗМГО, с който могат да бъдат ощетени българските предприемачи, които желаят да защитят международни наименования за произход за селскостопански продукти и храни по реда на Лисабонската спогодба.

Вторият акцент, който беше разгледан на срещата е организирането на широк форум с представители на производители, чиито стоки могат да бъдат регистрирани като географски означения. Това е с цел да ги насърчат да се възползват от възможности за тяхната регистрация и защита.


14.02.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад