Назад

БТПП ръководи заседание на КТИ в ЕВРОПАЛАТИ

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев откри заседанието на Комитета за Търговия и Инвестиции на ЕВРОПАЛАТИ в Брюксел. В него участваха повече от 32 представители на национални палати-членове на КТИ. В качеството си на председател на този международен орган, Георги Стоев представи  възможностите за нови инициативи и приоритетите за дейността през 2018-2019 г. (виж приложението).

Представителите на Белгия,Испания,Германия,Франция,Ирландия, Република Хърватска и Люксембург, направиха свои коментари в подкрепа на приоритетите и предложиха свои идеи за  проекти през следващия период.

Официален гост беше Антонио Фернандес Мартос, член на делегацията на ЕС зa преговорите относно БРЕКЗИТ. Той запозна участниците с постигнатите до момента договорености  на екипа на Мишел Барние и подчерта необходимостта от допълнителни преговори и след 2019 за определяне на параметрите на бъдещите договори за свободна търговия.

Днес  продължават срещите  между участниците с представителите на търговските палати от Русия и Сърбия за подпомагане инициаривата на Бъкгарското председателство по отношение Западните Балкани.


09.02.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад