Назад

Покана за кръгла маса, посветена на възможностите за партньорство и взаимодействие между бизнеса и регионалните научни центровеСъветът по иновации при БТПП организира кръгла маса на тема: „Насоки за кандидатстване по схемата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ от Приоритетна ос на програмата  "Научни изследвания и технологично развитие", „Развитие на регионална интелигентна специализация”, „Изграждане на регионални научни центрове”.

Целта е да се очертаят възможностите за партньорство и взаимодействие между представителите на бизнеса и регионалните научни центрове като важно условие за подобряване капацитета за икономическо развитие на регионите чрез предоставяне на по-високи и ориентирани към пазарните нужди публични инвестиции в научноизследователска инфраструктура и приложни изследвания с ефект върху повишаване на степента на технологична комерсиализация.

Основен лектор е Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на ИА  "Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" към Министерство на образованието и науката.

Кръглата маса ще се  проведе на 27 февруари 2018 г., вторник от 14,30 ч. в сградата на БТПП.

Заявяване на участие в срок до 12 ч. на 26 февруари на e-mail: eskenazi.kristina@gmail.com или  e-mail: innovationbcci@gmail.com

Програмата   ТУК


14.02.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад