Назад

БТПП присъства на съвместно заседание на три комисии в Народното събраниеВ Народното събрание се проведе съвместно заседание на три комисии – Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по образованието и науката и Комисията по труда, социалната и демографската политика. Сред присъстващите бяха и министърът на образованието и науката – Красимир Вълчев, министърът на труда и социалната политика – Бисер Петков и заместник-министърът на икономиката – Лъчезар Борисов, които представиха напредъка по въвеждане на дуалното обучение в българската система на професионалното образование и обучение. Отбелязаха се постиженията и проблемите при изпълнението на двата проекта за дуално обучение – българо-швейцарския и българо-австрийския.

През 2015г. стартира българо-швейцарският проект ДОМИНО (дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото), по който към момента участват 170 фирми от страната и 32 професионални гимназии с включени 802 ученика. От участващите фирми 42% са големи компании, 30% средни и 28% малки фирми. Основните професионални направления, в които се осъществява дуалното обучение, са машиностроене, електротехника, транспорт, туризъм, хранителна промишленост. Това са секторите, в които бизнесът през последните години изпитва недостиг от подготвени специалисти.

Всички изказвания бяха фокусирани върху положителните страни в процеса на дуалното обучение – от една страна, за фирмите, а от друга – за обучаемите. Сериозно внимание бе отделено на проблемите, съпътстващи този процес на обучение, които следва да намерят решение в кратки срокове. Основните трудности са свързани с трудовите договори с ученици, видовете социални осигуровки и рисковете, подготовката и обучението на наставници в предприятията, учебните програми, разработването на система за прехвърляне на кредити и др.

Категорично се реши в срок до 30 март 2018 г. работна група от трите министерства да предложи на Комисиите в Народното събрание варианти за справяне с проблемите при осъществяването на дуалното обучение.


08.02.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад