Назад

Среща с ръководството на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към ОИСР

Васил Тодоров, главен секретар на Българската търговско-промишлена палата, и Никола Зикатанов, заместник – председател на АИКБ, взеха участие в среща с Филип О’Рейли – председател на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към ОИСР (BIAC)* в Будапеща.

През 2017г. АОБР предприе стъпки за ускоряване присъединяването на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Междувременно, Изпълнителният съвет на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към ОИСР (BIAC) одобри молбата на АОБР за членство в BIAC като наблюдател и членството влезе в сила от януари 2018 г.

По време на посещението в Будапеща беше представена дейността на Асоциацията на организациите на българските работодатели, както и силните страни на кандидатурата на България за членство в ОИСР. Обсъдени бяха и формите на участие на българските организации в работата на Комитета, както и възможните сфери на съвместна дейност - данъчни и финансови въпроси, международна търговия, дигитализация, професионални умения и образование, здравеопазване и др.

*BIAC e oфициално признатият бизнес глас към ОИСР с над 50-годишен опит, който представя бизнес перспективи и експертен опит на политиците по широк спектър от глобални въпроси на икономическото управление и политиката.

Международната мрежа от над 2800 бизнес експерти редовно се среща с ръководството на ОИСР за консултации по управлението и икономическата политика.


23.01.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад