Назад

БТПП участва в януарската пленарна сесия на ЕИСКЗаместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в януарската  сесия на ЕИСК, която е първата  сесия по време на Българското председателство и взе отношение в дебат относно представянето на приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС с участието на г-жа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика на България.

По време на сесията се състоя и дебат относно пакта климат-финаси с участието на г-н Мигел Ариас Канете, член на Европейската комисия, отговарящ за климата и енергетиката, г-н Пиер Ларутуру, агроинженер и икономист, г-н Жан Жузел, климатолог, член на Икономическия, социален и екологичен съвет (ИСЕС) на Франция, съавтори на книгата „За избягване на климатичния и финансов хаос".

Беше разгледано и Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Годишна работна програма на Съюза в областта на европейската стандартизация за 2018 г.

Наред с тях бяха приети и становищата за Насърчаване на развитието на малките и средните предприятия (МСП) в Европа, със специален фокус върху хоризонталното законодателство за МСП и  Възприемане на единен подход на индустриалната политика на ЕС – подобряване на бизнес средата и насърчаване на конкурентоспособността на европейската промишленост (проучвателно становище по искане на българското председателство).

Участниците в сесията обсъдиха и приеха Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.

Бяха обсъдени и Възпиращи мерки срещу данъчните измами и избягването на данъци и Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, в областта на  Икономическата политика на еврозоната 2018 г.


18.01.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад