Назад

KС отхвърли искането на Омбудсмана за отмяна на правото на работодателя при временни затруднения да заплаща 60 % от брутното възнаграждениеКонституционния съд (KС) отхвърли искането на Омбудсмана на Република България за отмяна на правото на работодателя при временни затруднения да заплаща 60% от брутното възнаграждение.

След решението на КС остава в сила разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда, която дава право на работодателя при временни затруднения да забави плащането на 40% от трудовото възнаграждение, заедно със законната лихва върху него.

Българската търговско-промишлена палата в писмено становище до Конституционния съд подкрепи с правни аргументи конституционносъобразността на нормата на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда, както и житейската необходимост и целесъобразност на законовия подход. 


17.01.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад