Назад

Прилагане на директивата на ЕС за платежните услуги

БТПП прави проучване на интереса на фирмите към използване на нови, алтернативни способи и канали за трансакции


Ревизираната Директива за платежните услуги (PSD2)на Европейския съюз влезе в сила на 13 януари, носейки със себе си началото на отвореното банкиране. Тя дава възможност fintech компании да имат достъп до банкови сметки. В България обаче Законът за платежните услуги и платежните системи, който беше представен от БНБ  през октомври миналата година, все още не е приет. Проектът е на първо четене в парламента.

Само 6 от 28 страни членки са спазили срока за въвеждане на платежната регулация PSD2, която трябва да отвори информацията на банковите сметки за fintech компаниите.

Централен елемент в директивата е изискването банките да допуснат трети страни, включително дигитални стартъпи и конкурентни банки, до финансовите данни на своите потребители, включително история на трансакциите и модел на разходите. Това ще създаде условия за конкуренция и ще бъде катализатор за потенциална революция в банкирането на дребно.

Засега приложението на директивата се приема резервирано – част от  потребителите не са готови да споделят своите данни с трета страна и изказват опасения относно сигурността на данните им.

На този етап БТПП прави проучване на интереса на българските компании към използване на нови, алтернативни способи и канали за трансакции и след консултации с доставчици на финансови услуги в тази насока ще информира фирмите -  членове на Палатата.

За контакти: тел.: 02/ 8117 411, E-mail: O.Chugunska@bcci.bg


18.01.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад