Назад

ПРАВИЛА ПО ЕТИКА в единната система на БТПП - София и регионалните палати (камари)На свое заседание Съветът на председателите при БТПП прие ПРАВИЛА ПО ЕТИКА в единната система на Българската търговско-промишлена палата - София и регионалните палати (РТПП/К). Българската търговско-промишлена палата и РТПП(К) доброволно приемат да съблюдават одобрени правила в своите взаимоотношения, като критерии за доброто име на Системата и предпоставка за доверието между нейните членове.

Представителите на всеки член на Системата във взаимоотношенията си с останалите членове са длъжни да спазват добър тон, в съответствие с общоприетите правила и форми на коректност, да съблюдават дължимото уважение, без да накърняват авторитета на Системата или членовете й. Досега Правилата по етика са утвърдени от Изпълнителния съвет на БТПП и Бургаската търговско-промишлена палата, която е първата регионална палата одобрила и утвърдила Правилата по етика. Пълният текст на Правилата тук.


22.01.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад