Назад

БТПП - съорганизатор на Информационен ден, насочен към иновативни фирми от ИКТ сектораЗаместник-председателят на БТПП Георги Стоев и Христина Шотекова - представител на ЕЕN към БТПП, участваха в Информационен ден на тема „Информационни и комуникационни технологии за наука и МСП“ по линия на програма Хоризонт 2020 .

Хоризонт 2020 е програмата на ЕС, финансираща наука и иновации, която навлезе в своя трети последен и решаващ за България етап – 2018-2020.

Информационните и комуникационни технологии вече са във всички сфери на живота, науката и бизнеса. Те се финансират директно и индиректно във всички направления на тази  програма. Информационният ден се състоя  в конферентната зала на Дом на Европа в София и беше открит от заместник-министъра на МОН проф. Иван Димов.

Събитието   бе предназначено за представители на малкия и среден и консултантски бизнес, ориентиран към проектно финансиране на широк аспект от научна и приложна дейност в сферата на информационните и комуникационните технологии.

Лекторите бяха национални контактни лица на Хоризонт 2020, експерти от Enterprise Europe Network - европейска мрежа в подкрепа на бизнеса и иновациите.

Христина Шотекова от Enterprise Europe Network (ЕЕN) към БТПП представи инструмента за оценка на иновационнен капацитет  IMP3rove и неговите ползи за иновативните фирми.

Георги Стоев разговаря с доц. Боян  Жеков, национално контактно лице за програмата в МОН и лектор в информационния семинар, за възможностите пред ЕЕN и БТПП за участието им в предстоящите консултации за МСП и за фирмите-членки при кандидатстване по програмата, а също така и в подготовката на предложения и коментари при разписването на бъдещата 9-та рамкова програма.


12.01.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад