Назад

Успешно премина контролен одит на БТПП по новата версия на ISO 9001:2015В рамките на годишния контролен одит от страна на SGS България* на Системата за управление на качеството в БТПП беше проверена дейността на Системата по новата версия на стандарт ISO 9001:2015. Резултатите от одита показаха професионално подготвена трансформация към новата версия и нормално функциониране на всички процеси. 
 
Външните одитори констатираха добра организация в дейността на БТПП и изводите са, че не се налага извършване на коригиращи действия. Няма открити съществени или несъществени несъответствия при прилагането на Системата.
 
Системата за управление на качеството обхваща цялата дейност на Палатата, като е организирана в 11 основни и 10 фундаментални процеса със следния обхват: Членство в БТПП, поддържане на Единен доброволен търговски регистър, предоставяне на услуги по издаване и заверка на документи и справки от представители на БТПП в София и в РТПП; Представителство и защита на интересите на бизнеса; Предоставяне на информация, касаеща бизнеса; Бизнес делегации; Организиране на бизнес събития – семинари и обучения, панаири и изложби, кооперационни борси и тематични форуми; Предоставяне на консултации и преводи; Обучение и консултации по европейски и международни проекти; Управление и изпълнение на проекти; Икономически анализи; Издателска дейност; Компютърни услуги; Арбитраж, Медиация; Връзки с РТПП и с Браншовите организации.
 
* SGS България e част от SGS Груп, която обединява мрежа от над 2 000 офиса и лаборатории по целия свят, в които работят повече от 90 000 служители
 

 

 


12.10.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад