Назад

БТПП и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции разширяват партньорството си

В духа на подписания Меморандум за сътрудничество


Владимир Данаилов – главен изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), и Цветан Симеонов – председател на БТПП, обсъдиха изпълнението на целите, поставени в подписания Меморандум за сътрудничество между двете организации. Набелязани бяха нови, конкретни действия и идеи за разширяване и развитие на партньорството, които да допълнят насоките за бъдещата им съвместна работа в полза на бизнеса.

Двете организации ще продължат да осъществяват взаимен обмен на информация и ще си съдействат активно при организиране и провеждане на съвместни инициативи, чрез които да подпомагат предприемачите в София за създаване на нови партньорства и за развитие на инвестиционната им дейност.


12.10.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад