Назад

За разлика от политиците отношението на бизнеса към медиите е доста по-балансирано

Проучване на БТПП – до каква степен медиите съдействат на бизнеса и подпомагат икономическото развитие у нас


БТПП проведе анкета сред членовете си относно дейността на медиите у нас. С проучването целим да разберем до каква степен медиите съдействат на бизнеса и подпомагат икономическото развитие у нас. С резултатите в табличен вид може да се запознаете ТУК.

Анкетата е проведена по електронен път в периода 9-13 октомври 2017 година сред над 6000 представители на бизнес средите.

Акценти от проучването:

Резултатите от допиването показват, че само една трета от представители на бизнеса смятат, че медиите помагат в малка или по-голяма степен за икономическото развитие у нас. Около 32% от анкетираните са на мнение, че някои медии съдействат, а други не за развитието на икономиката. Медиите не помагат за развитието на икономиката смятат 26%, а категорично, че пречат заявяват 8% от анкетираните.

Точно половината от фирмите не вярват, че чрез медиите техни предложения ще могат да достигнат до управляващите. Останалите 50% мислят, че медиите могат да им съдействат за някои идеите да бъдат чути и от властта.

Проучването показва, че като цяло фирмите рядко търсят съдействие от медии за решаване на проблеми – 83% изобщо не са се обръщали към някоя медия по такъв въпрос. 14% са търсили съдействие за техен казус, но медиите не са им съдействали. Само 3% съобщават, че чрез намесата на медия са решили някакъв проблем за тях. Бизнесът почти единодушно заявява (86%), че не се доверява само на една медия у нас. На въпроса кой е най-достоверният източник на информация, най-голямо доверие има към телевизията – 25%, следват интернет/социални мрежи – 18%, печатни медии – 8%, радио – 6%. Останалите 43% смятат, че нито един от изброените не е достатъчно достоверен.

Едва 27% от анкетираните смятат, че медиите съдействат за доброто представяне на имиджа на страната ни, докато за прекомерното отразяване на негативни новини бизнесът е почти единодушен – 88% от анкетираните смятат, че медиите допринасят за прекалено фокусиране върху негативните новини. Значително по-добро е мнението на бизнеса за положителната дейност на медиите за борбата със сивата икономика и корупцията – там над 40% виждат тяхната важна роля.

На въпроса дали има различно поднасяне на дадена новина или събитие (според собственика на медията), само 5% от фирмите, смятат, че медиите са балансирани в позициите си и няма различно отразяване на теми. Почти 60% смятат, че медиите у нас отразяват едностранчиво новините, а около 35% че нарочно медиите не представят дадени новини. 

В анкетата има и критики към медиите, че търсят лесното написване на материал и то срещу заплащане от тези, които го поръчват, без да влизат в детайли и да разследват и анализират информацията. Бизнесът гледа критично и на материали от медии, от които не може да се разбере кой журналист е работил по темата. 

 


16.10.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад