Назад

Американски компании проведоха бизнес срещи с български фирми и браншови асоциации на 16 и 17 октомври в София

Над 130 срещи подготвени от Търговският отдел към Посолството на САЩ, БТПП и EEN бяха осъществени в София
Американски компании проведоха бизнес срещи с български фирми и браншови асоциации на 16 и 17 октомври в София. Американската търговска мисия Trade Winds обхваща няколко страни в Югоизточна Европа – Румъния, България, Хърватия, Гърция, Сърбия. Над 130 срещи подготвени от Търговският отдел към Посолството на САЩ, Българската Търговско-Промишлена Палата и Enterprise Europe Network бяха осъществени в София.  Бизнес разговорите обхванаха следните области: отбранителна промишленост, строителство, транспорт, индустриално оборудване, енергетика, технологии за опазване на околната среда, воден сектор, текстилна промишленост, работно и предпазно облекло, спортни стоки, водоснабдяване, здравеопазване, автомобилна промишленост, радио комуникация, козметика, хранителни добавки, хранително-вкусова промишленост, консултации и финансиране, и др.

Американски фирми посетиха и няколко български предприятия.

В дискусия с американските бизнесмени председателят на БТПП представи икономическата обстановка в страната. Той подчерта изключително благоприятните условия за правене на бизнес – най-ниските данъци в Европа, финансова стабилност, липсата на валутен риск за работещите в евро, нисък бюджетен дефицит и т.н.

Специално внимание бе отделено на постигнатата пълна дигитализация на Арбитражния съд при БТПП, който до голяма степен компенсира необходимостта от усъвършенстване на държавния съд в България с бързото си, по – евтино и адаптирано към нуждите на бизнеса производство, включително и възможността да бъдат посочени арбитри извън списъка на АС, ако имат 50 или повече процента дял в компанията – страна по арбитражния спор.

Симеонов изрази готовността на БТПП да продължи да оказва необходимото съдействие на американски компании с бизнес и инвестиционни интереси в региона на Югоизточна Европа в партньорство с Американското посолство и Американската търговска камара в България, ЕИЦ и разгърнатата структура на регионалните си палати от системата.

 

 


17.10.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад