Назад

БТПП участва в Комисията по бюджет и финанси

Становище на Палатата относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси


Главният секретар на БТПП Васил Тодоров представи позицията на БТПП по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси пред Комисията по бюджет и финанси в Народно събрание.

В представеното становище се изразява принципна подкрепа за предложения законопроект, като много от предложенията на работодателските организации са отразени в него.

От страна на БТПП бяха предложени и някои промени в текстове от законопректа с цел недопускане на отклонения от прилагането на принципа „замърсителят плаща“ при определянето на такса битови отпадъци.

Главният секретар на БТПП изрази несъгласие с предложенията на представители на Националното сдружение на общините в България – регламентирането на новия начин на определяне на таксата битови отпадъци отново да се отложи.

Със становището на БТПП може да се запознаете ТУК.


07.09.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад