Назад

Савина Влахова разговаря с Цветан Симеонов по актуални въпроси, касаещи бранша

От особена важност ще бъде постигането на съответствието на ДДС ставката върху храните с тази в другите страни - членки на ЕС
Савина Влахова, председател на Съюза на оризопроизводителите, председател на Съюза на мелничарите – пълноправен член на европейската федерация на мелничарите, както и член на Асоциацията на търговците на зърнени фуражи, посети БТПП. По време на разговора с председателя Цветан Симеонов тя посочи, че трябва да бъдат предприети мерки, за ограничаване на сивата икономика при производството и търговията с храни. Г-жа Влахова изтъкна, че е важно да бъде защитена позицията на бранша  по време на общественото обсъждане на приоритетните области по отношение на данъците в периода на Българското председателство на Съвета на ЕС, за да не бъдат повишени в България. От особена важност ще бъде постигането на съответствието на ДДС ставката върху храните с тази в другите страни членки, така че да да няма нелоялна конкуренция  между тях.

Обсъдени бяха зърнената реколта и дейността на БТПП в подкрепа на бизнеса.

Савина Влахова акцентира и на необходимостта от изменение и допълнение на КТ, като изтъкна два примера:

1.    Невъзможността да се сключи срочен договор за три - пет години със служител в чието обучение или квалификация работодателят е инвестирал;

2.     Изплащането / ползване на платен отпуск по време на отпуск по майчинство, като едно от най-големите несъответствия в действащата законова уредба и наслоена практика. 


05.09.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад