Назад

Становище относно Законопроект за изменение на Закона за опазване на околната среда

БТПП подкрепя предложения Законопроект


Главният секретар на БТПП Васил Тодоров участва в заседание на Комисията по околна среда и води при 44-то НС. Той изрази подкрепата от страна на БТПП относно приетия от Народното събрание на 27.07.2017 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.

Становището в подкрепа на законопроекта е съгласувано от Асоциацията на организациите на българските работодатели.

Предложените законодателни промени по никакъв начин не ограничават правото на жалби, нито застрашават законосъобразното протичане на екологичните процедури. За това сам по себе си гарантира и фактът, че актовете по тези процедури се издават от най-висшия държавен орган в областта на защитата на околната среда, а именно МОСВ, а жалбите по тях се разглеждат от най-висшия административен съд – ВАС. 


07.09.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад