Назад

БТПП участва в обсъждането на междинната оценка на програма "Хоризонт 20/20"Зам. – председателят на БТПП Георги Стоев и Беата Папазова участваха в заседание в МОН за междинната оценка на европейската програма Хоризонт 20 / 20. Георги Стоев постави въпроса  за предоставянето на обобщената статистика за успеваемост по програмата и за планираните мероприятия от МОН по времето на предстоящото българско председателство на ЕС. Според представения доклад от 1164 стр. от Европейската комисия, България е на 24-то място от 28 страни от ЕС и е в групата държави, усвоили 28 блн. евро по тази програма, от които 46 млн. е усвоила България ( 8 млн. евро  са усвоени в сферата на енергетиката през изтеклия период). Според предстоящите мероприятия на МОН по време на българското председателство през 2018 г. са конференциите в София на 12 март и 21 юни в Пловдив, посветени на развитието на био-икономиката и на научно-информационните структури. Дунавските инициативи са друго направление, заедно с новите финансови инструменти за подпомагане на МСП в рисковото финансиране по Хоризонт 20/20.

Сред по-важните приоритети  бе подготовката за 9-тата Рамкова програма, която ще поеме активите и пасивите на Хоризонт 20 / 20 през следващия програмния период след 2020 г.


31.08.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад