Назад

БТПП започва работа по нов проект е-Медиация

Първите обучения по медиация в България са организирани и проведени именно от БТПП
Първата експертна среща на проект е-Медиация а се проведе в БТПП. Проектът има за цел насърчаване използването на медиацията в трансгранични спорове с използване на електронна платформа за медиация на български и английски език.

Като организация с традиции в алтернативното разрешаване на спорове, БТПП подкрепя усилията за развитие на медиацията в България и оценява проекта като една допълнителна  възможност за обучение чрез разработването на „Он-лайн обучителна платформа по  медиация“. Първите обучения по  медиация в България са организирани и проведени именно от БТПП, преди  повече от 10 години.

Центърът за медиация към БТПП е създаден въз основа на опита на АС и на ноу-хау за провеждане на медиация, предадено в рамките на специални образователни програми и обучения, организирани от Проекта за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развиитие. Центърът разполага със специално обучени медиатори, с опит в алтернативното разрешаване на спорове.

По информация от Европалати и проучване за ефективността на Европейската директива за медиация при системно препращане на граждански спорове към медиация за една година в европейски мащаб могат да бъдат спестени преки разходи между 15-40 млрд. евро, а спестеното акумулирано време за страните и съда от изчакване е повече от 8 млн. години.

Е-Медиация се финансира от Европейската комисия, Главна дирекция „Правосъдие“.

Партньорите са: Фондация Право и Интернет /водещ/, Българска търговско-промишлена палата и Декстро рисърч ООД. Проектът ще бъде с продължителност 16 месеца.

Българската търговско-промишлена палата ще бъде ангажирана основно в организиране на 9 събития за промотиране на медиацията и разработване на препоръки за по-широко прилагане на медиацията на национално и европейско ниво

Палатата и партньорите й в е-Медиация имат опит в предишни европейски проекти, свързани с темата: “Mediation meets Judges”, “gotomediation.eu” и “EIRENE”.

В България, съгласно информация от Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС, за 7  - годишната му практика са проведени около 700 медиации. При 28% от случаите е постигната спогодба.


22.08.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад