Назад

ENDEAVOR Bulgaria и БТПП в подкрепа на българските предприемачи

Изпълнителният директор на ENDEAVOR Bulgaria Момчил Василев и председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов се срещнаха в БТПП и обсъдиха възможности за подкрепа на български компании в растеж. Изпълнителният директор на ENDEAVOR Bulgaria запозна председателя на БТПП с визията, мисията и целите на организацията.

ENDEAVOR е неправителствена организация, която избира и подпомага предприемачи с големи идеи и бизнеси, които имат потенциал да се разраснат бързо в международен мащаб. Организацията вече присъства в 27 държави, а българският й офис е 3-тият в Европа. Предприемачите от ENDEAVOR могат да бъдат ключов фактор в създаването на дългосрочен икономически растеж, работни места и иновации.

ENDEAVOR предоставя на селектираните предприемачи достъп до пазари, капитал и талант в мрежата си от над 3,500 ментори и инвеститори на световно ниво. Фокусът на ENDEAVOR е върху компании, които вече са успешни в това, което правят, но имат нужда от допълнителна експертиза, контакти, капитал и ресурси, за да предприемат следващата стъпка в своето развитие. Председателят на Палатата запозна Момчил Василев с дейността и услугите, които БТПП предоставя в подкрепа на бизнеса в България. Възможностите на Палатата с нейните 28 регионални структури от цялата страна са предпоставка за взаимодействие и двупосочно подпомагане на успешните делови среди. Информационната база от счетоводни отчети от почти 6000 фирми, обработвани в БТПП са достоверна и надеждна информация за селектиране на компаниите, подпомагани от ENDEAVOR Bulgaria. По време на срещата бяха набелязани и възможности за провеждане на съвместни мероприятия в подкрепа на българските предприемачи. Повече информация за дейността на компания ENDEAVOR Bulgaria тук http://www.endeavor.bg/


23.08.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад