Назад

Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество между Азербайджанското посолство и БТППВ Българската търговско-промишлена палата се проведе среща между председателя Цветан Симеонов и Зулфия Ализада, новоназначения сътрудник по икономическите въпроси към Посолството на Република Азербайджан.

Повод за разговора бе установяването на контакт и обсъждането на въпроси от сферата на икономическото сътрудничество между двете държави. От страна на БТПП бе представена дейността на Палатата и услугите, които предлага в полза на българския бизнес, като организирането на двустранни форуми и изложения, поддържането на модернизиран дигитализиран търговски регистър и сътрудничеството със сродни и международни организации.

По време на срещата Ализада информира за предстоящи изложения в Азербайджан, както и за новите инфраструктурни проекти, в които участва прикаспийската република и които целят да свържат Азия със страните от Източна Европа. Тя очерта и секторите за търговско сътрудничество, към които азербайджанския бизнес проявява голям интерес – земеделие и винопроизводство.

Бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между Азербайджанското посолство и БТПП като обмяна на информация и организиране на изложения и В2В срещи, в които да участват представители на азербайджанския бизнес и които биха спомогнали за засилване на икономическите връзки между двете републики.


02.06.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад