Назад

Главният секретар на БТПП: Статус и правомощия на Комисията за защита на конкуренцията – дейност като административна юрисдикция

Студия на гл. ас. д-р Васил Тодоров


Студията с автор гл. ас. д-р Васил Тодоров разглежда един от спорните въпроси относно дейността на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) – а именно – дали освен правоприлагащи, на КЗК са възложени и правораздавателни функции. Спорът идва от тезата, че правораздавателна дейност може да се осъществява само от съдилищата.

Изследването на поставения въпрос има за цел да обоснове наличието на административни юрисдикции – органи извън съдебната власт, на които със закон са предоставени правомощия да осъществяват правораздавателна дейност. Към тази група органи авторът причислява и КЗК. С пълния текст с автор главният секретар на БТПП може да се запознаете ТУК.


11.04.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад