Назад

Покана за проекти на бизнеса, общините и градовете за Националната кампания „Зелена България”

Национална кампания „Зелена България”
 
Министърът на околната среда и водите г-жа Нона Караджова се обърна към членовете на БТПП с покана за участие в номинацията за призове за проекти на бизнеса, общините и градовете за Националната кампания „Зелена България”
Вижте писмото на министър Караджова

ПОДРОБНОСТИ 
Министерството на околната среда и водите стартира национална кампания „Зелена България”, финансирана от Оперативна програма „Околна среда”. Целта й е да наложи разбирането, че природата - това сме ние, и за да съществуваме в хармония, именно ние сме тези, които трябва я опазваме.
Кампанията има три категории: за най-зелен бизнес, за най-активна община, бенефициент по оперативната програма, и за най-зелен град. Всяка малка или голяма фирма, община, град или квартал - всеки, който е отделил време в грижа за околната среда – почистване, засаждане, икономия на хартия, вода или електроенергия, отваряне на зелени работни места, опазване на ценни животни или растения, може да се включи в кампанията и да бъде носител на благодарствения знак „Зелена България”.
Ако вашата организация има вече реализирани инициативи, свързани с опазването на природата, може да ги изпратите в текст, снимки или видео на адрес: greenbg@moew.government.bg  до 1 юни 2011 г.
Най-добрите предложения ще бъдат определени от независима комисия, съставена от известни личности. Призовете за бизнес организации ще бъдат връчени на Световния ден на околната среда - 5 юни.
„Зелена България” ще насочи вниманието на хората както към еко-мисленето, така и към резултатите, постигнати от Оперативна програма „Околна среда”. Със средства от програмата се изграждат пречиствателни станции за отпадъчни води, канализации, съоръжения за модерно управление на отпадъците и се опазва богатото биологично разнообразие в страната. Тези инвестиции повишават икономическия растеж, създават нови работни места и предоставят качествени екологични услуги, което води до повишаване качеството на живот на всички нас. Изпълнението на оперативната програма спомага и за съхраняване на зеления потенциал на българските градове.
Всички тези цели се постигат с активното участие на бенефициентите на ОПОС, бизнеса, социално-икономическите партньори и гражданите. Ето защо националната кампания „Зелена България” ги обединява, за да покаже, че страната ни може да има чиста околна среда.

18.05.2011 г.
Назад