Назад

ЗА КАЧЕСТВОТО ПРИ СНАБДЯВАНЕТО С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЗА БИЗНЕСА РАЗГОВАРЯХА ЦВЕТАН СИМЕОНОВ И ПЕТЪР ДОКЛАДАЛ На среща в БТПП между г-н Цветан Симеонов – председател на Палатата и г-н Петър Докладал – регионален мениджър на ЧЕЗ за България бяха обсъдени въпроси и обменени мнения, относно по-доброто и качествено обслужване на българските фирми и гражданите от „ЧЕЗ България” при снабдяването им с електроенергия. 
По време на разговора беше поставен въпроса за влиянието на кръстосаното субсидиране, което косвено се отразява положително на бюджетите на домакинствата, но основно увеличава производствените разходи на бизнеса. 
По мнение на Регионалния мениджър на ЧЕЗ за България загриженост предизвикват размера на одобрените инвестиции за електронаснабдителната мрежа, хода на изкупуване на трафопостове, кражбите на кабели и състоянието на голяма част от кабелите. Всичко това се отразява и върху качеството на доставяната електроенергия.
Събеседниците се съгласиха, че е необходимо обединяване на усилията за постигане на по-голяма либерализация на енергийния пазар. 

10.05.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад