Назад

Среща с търговския съветник на Словашката република в БТПП

 Търговският съветник Петър Ковач към Посолството на Словашката република посети БТПП  и се срещна с председателя Цветан Симеонов. На срещата бяха обсъдени и планирани бъдещи съвместни събития в рамките на годината, сред които посещение на бизнес делегация от Словакия през месец юни във Варна, широко участие на словашки фирми в международния панаир в Пловдив през есента и българска бизнес мисия, която да посети Братислава през октомври тази година, заедно с представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Г-н Ковач представи и най-новите факти за развитието на словашката икономика, която се възстановява бавно от общата финансова криза. Докато през 2006 г. растежът на БВП за страната е бил 4%, през 2009 г. е имал отрицателни стойности. През изминалата темповете на растеж са достигнали данните от 2006 г., а очакванията за следващите две години са оптимистични – 3,5% и 4,5% респективно.
Страната продължава да среща трудности с безработицата, която към момента е 14,5%. Инфлацията се е запазила сравнително ниска през миналата година. За 2011 г. се очаква нивата й да достигнат 3-4%, като само за първите три месеца цените на хранителните продукти и стоки от първа необходимост са се покачили с около 6%. Средната работна заплата в Словашката република е 785 евро.
По отношение на външната търговия, страната бележи значителен ръст през 2010 г. спрямо 2009 г. както в износа, така и във вноса. Общият стокообмен на Словакия през миналата година е 98 млрд.евро, като търговията е балансирана със съвсем лек превес на износа. Тази тенденция се запазва и в началото на настоящата година.
Холандия е инвеститор № 1, както в България, така и в Словакия, но данните показват, че често това са непреки инвестиции с произход от трети страни.
Понастоящем словашката икономика се крепи на няколко основни и важни производства – на автомобили - с 3 завода; на черна и бяла техника. 
В двустранната търговия между Словакия и България също се наблюдава скок в сравнение 2010 г. спрямо 2009 г. Словашкият износ за България е нарастнал със 7,8%, а Българският внос за Словакия 10,5%. Г-н Симеонов и г-н Ковач установиха значителни разлики в статистиката за търговския стокообмен между двете страни, но общото е, че  водещите стоки, които нашата страна изнася за Словакия са: кабели, проводници, нефтени масла, метали, метални елементи, текстилни изделия, продукти на хранително-вкусовата промишленост и др., а ние внасяме от Словакия главно телефонни апарати, телевизори, машини за обработка на информация, хранителни продукти, хартии и картони, изделия на хартиената промишленост, медикаменти и др.

11.05.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад