Назад

Ден на отворени врати на Българската търговско-промишлена палата

 
Денят на отворени врати в БТПП бе открит от председателя на палатата г-н Цветан Симеонов, които представи дълголетната история съхранила и развила българските палатски традиции. Председателят очерта обществената мисия и очакваните резултати по изпълнението на програмата за 2011 година. Г-н Симеонов обясни разликите и преимуществата между доброволното и задължително членство в търговските палати в Европа. В БТПП членството от години е доброволно и ние сме доволни, че представляваме интересите на 101 браншови организации и на над 52 хиляди фирми от бизнеса.
 
В Деня на отворени врати взеха участие студенти от Юридическия факултет на Софийския университет, от УНСС, от Висшето училище по застраховане и ученици от Националната Търговско-банкова гимназия, с която Палатата има традиционни връзки. Поради. големия интерес, инициативата Ден на отворени врати ще прерастне в Седмица на отворените врати съобщи Цветан Сименов На 11 май в БТПП ще гостуват студенти от Варненски свободен университет, а на 12 май ще има специализнати от Angelo State University, Texas, САЩ .
 
За да бъдат компенсирани годините, когато начело на Палатата винаги са били мъже, днес заедно със студентите от Юридическия факултет за Председател на БТПП за един ден беше избрана Нина Коритарова. На студентката петокурсничка от град Дупница бяха делегирани права да ръководи представянето на Палатата.
Председателят на Арбитражния съд г-н Силви Чернев изтъкна, че АС при БТПП се е превърнал във образцов модел на правораздавателна институция в България, като се имат предвид отправените последни критики към правосъдната система. За да покаже резултатите на Арбитражния съд доц. Чернев напомни, че преди 12 години когато е станал председател е имало само 160 дела, докато през тази година се очаква броя на делата да надхвърли 1000.  През 2010  година Арбитражният съд  при БТПП е приключил с около 860 дела, чийто искове са за десетки милиони евро.
Беата Папазова, ръководител на Проект за ограничаване на неформалната икономика в трудоправните и осигурителни отношения информира, като резултат от проучване, че търпимоста в тази област продължава да създава пречки за съществуването на нормалния „светъл” бизнес. Така наречени „по-хитри и по-находчиви” , предприемачи за съжаление получават много конкурентни предимства пред онези, които плащат на своите служители осигуровки върху пълния размер на заплатите и спазват всички изисквания във тази област. Именно коректният бизнес, зад който БТПП застава , е този, които създава БВП на страната  и  това е бизнесът,  генериращ  националното богатсво. Само една богата държава може да провежда добра социална политика, да има качествено здравеопазване и да разполага с оптимални пенсионни фондове, попълвани с реални средства, По проекта на БТПП ще се реализират около 340 събития, много обучения, информационни дни и семинари. Госпожа Папазова обяви началото на  web базирана виртуална академия за добрите и лошите практики в трудовоправните отношения.
В рамките на Деня на отворени врати Изпълнителният съвет на БТПП участва в откриването на постоянна галерия „Арт виза България”, разположена във фоайето на БТПП. Изложени са картини представящи седем български автори с различни техники. Организаторите възнамеряват да излагат нови колекции всеки месец. 

10.05.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад