Назад

ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМФондация „Приложни изследвания и комуникации", Представителството на ЕК в България  и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма организират Седмия национален иновационен форум на тема „Иновации и конкурентоспособност".

БТПП подкрепя форума тъй като в нейната система бяха шест от осемте информационни центрове.
Форумът ще се проведе на 17 май, т. г., от 9,15 ч. в Шератон хотел Балкан, София, под егидата на
Премиера на Р България г-н Бойко Борисов и с подкрепата на Enterprise Europe Network.
По време на форума Премиерът Борисов ще връчи наградите на отличените предприятия в националния конкурс за „Иновативно предприятие на годината".

За основа на дискусията на форума ще послужи годишният доклад „Иновации.бг"  на фондация „Приложни изследвания и комуникации", в който централната тема е Иновационната политика и практика в светлината на Европа 2020 - Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Програмата на форума е  по-долу 
09:15 Регистрация
10:00 Откриване
Огнян Шентов, Председател, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”
Зинаида Златанова, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България
10:10 Приветствие
Икономически растеж и иновации в България
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Церемония по награждаването на победителите от Националния
конкурс за иновативно предприятие на годината
Министър-председателят на Република България Бойко Борисов връчва наградите на отличените предприятия.
10:30 Кафе пауза
11:00 Иновационна политика и практика в светлината на Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
Българската иновационна политика и конкурентоспособност през 2011 година
Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”
Икономическа политика за насърчаване на иновациите
Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
По-добра инфраструктура за по-добра икономика: регионална политика за развитие на иновациите
Росен Плевнелиев, Министър на регионално развитие и благоустройството
Партньорство между университетите и бизнеса
Проф. Марин Христов, Ректор на Технически университет – София
Иновации и фирмено развитие
Огнян Траянов, Управител на ТехноЛогика
Дискусия
Модератор: Проф. Бистра Боева, катедра "Международни икономически отношения и бизнес", Университет за национално и световно стопанство
Закриване
Национална стратегия за научноизследователска и развойна дейност
Сергей Игнатов, Министър  на образованието, младежта и науката

16.05.2011 г.
Назад