Назад

Председателят на БТПП присъства на срещата на работодателските организации от Европа и Централна Азия в Копенхаген

Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в срещата на членовете на Международната организация на работодателите (МОР) от Европа и Централна Азия в Копенхаген, на 15, 16 септември. Форумът бе открит с приветствено слово от Ренате Хорнунг – Драус, заместник-председател за Европа, МОР. Специален поздрав към участниците в разговорите отправи и министърът на заетостта на Кралство Дания Йорн Лансен. Регионалният директор на Международната организация на труда (МОТ) за Европа Хайнц Колер представи приоритетите на работодателите.

От дневния ред стана ясно, че следващата среща на МОТ на регионално ниво през 2017 г. ще се проведе в Истанбул. Хайнц Колер изтъкна, че специализираната агенция на ООН продължава усърдно да разглежда и търси решения относно трудови теми и въпроси, в частност - международните стандарти на труда и се стреми да защитава правата за достоен труд за всички, както и да предприема мерки за подобряване стандарта на живот на работещите.

По време на международния форум на националните работодателски организации и техните членове се проведе дискусия на тема улесняване обмена на информация, а присъстващите обмениха опит и добри практики, свързани с подкрепата за бизнеса.

В рамките на срещата на работодателските организации от Европа и Централна Азия, на която българските работодатели се представляват от председателя на БТПП Цветан Симеонов, акцент бе поставен върху необходимостта от по-нататъшно фокусиране на Международната организация на работодателите към най-важните въпроси на икономическата среда. Дискутирани бяха приоритетните направления на МОР - подкрепата и защита на интересите на членовете, интернационализацията на бизнеса със съдействието на работодателските организации.

По време на форума беше предложен отделен документ, включващ приоритети на членовете на МОР от Европа и Централна Азия, който ще бъде представен след редактирането му, с направените изменения и допълнения. Въпросите на дневния ред бяха представени и обсъдени.

БТПП обърна внимание на необходимостта от противопоставяне на още две тенденции в ЕС - идеята за данъчно облагане на производството, което се прави с роботи, заменящи обикновени работни места и намерението да се уеднаквят данъчните ставки. Обърнато беше внимание, че българските работодатели се противопоставят на тези намерения, като основният им аргумент е, че това е една добре работеща система, защото при най-ниските данъчни ставки ние реализираме не дефицит, а излишък в бюджета на страната.

МОР е създадена през 1920 г. и представлява 150 национални работодателски организации в 143 страни. Българската търговско-промишлена палата е член на Международната организация на работодателите и участва в Копенхаген в качеството си на координатор през 2016 г. 


16.09.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад