Назад

Среща на партньорите по проект за насърчаване наемането на чираци и стажанти

Обмен на добри практики за подобряване квалификацията на кадрите


Днес в гр.Познан – Полша, започна третата работна среща по проект „InSMEApp”, финансиран по програма Еразъм+, в която участва БТПП, заедно с 5 партньорски организации от Великобритания, Германия, България, Канада и Полша.

Партньорите ще разгледат резултатите от проведените срещи със заинтересованите страни и ще дискутират бариерите в процеса на наемане на чираци и стажанти във фирмите. БТПП ще представи планираните дейности от предстоящата пилотна програма за насърчаване на чиракуването и стажуването, включваща:

  • организиране на информационни срещи за запознаване на МСП с ползите от назначаване на стажанти;
  • разработване на „Наръчник за ментори“, съдържащ практични съвети и информация относно техники, прилагани в процеса на работа със стажанти;
  • предоставяне на консултации и информация на работодатели, желаещи да наемат стажанти или чираци във фирмите си;
  • предоставяне на актуална информация за схеми за финансиране по ОП Развитие на човешките ресурси, насърчаващи наемането на стажанти и чираци;
  • публикуване в Интернет на информация и материали, представящи добри практики в областта на чиракуването и стажуване, които се прилагат успешно в Германия и Канада.

В рамките на работната среща е предвидено посещение на научно-технологичния парк в Познан, както и срещи за обмяна на добри практики с местни полски фирми, успешно наемащи стажанти от училището по информатика– партньор по проекта.

Основна цел на проекта е да разпространи добрите практики в Европа, които насърчават наемането на чираци и стажанти и подобряват квалификацията на кадрите.


16.09.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад