Назад

Председателят на БТПП разговаря с Мария Иванова, новоназначения търговски представител в СТИВ - КипърЦветан Симеонов, председателят на БТПП, разговаря с Мария Иванова, новоназначения търговски представител в СТИВ - Кипър.

Службата по търговско-икономически въпроси (СТИВ) в Кипър ще бъде открита тази година след дълъг период на липса на българско търговско представителство, акредитирано на острова. Данни сочат, че за първото тримесечие на 2016 г. е увеличен стокообменът между двете страни, като Кипър е на 38-то място в износа ни (след Иран, Република Кореа и Израел) и на 50-то място по отношение на вноса ни (след Индонезия, Перу и Молдова).

Симеонов запозна Иванова с основните стълбове на БТПП - доброволния регистър и издаването на сертификати, Арбитражния съд и незаменимата му ефикасност при разрешаване на правни спорове, дейността на действащия към Палатата клон на GS1, предоставянето на услуги и съдействие.

Бе поставен акцент и върху международната дейност на Палатата - отличните отношения с Кипърската търговско-промишлена палата, която освен пряк партньор, сътрудничи с БТПП и в Асоциацията на балканските палати, и в Европалати. Представени бяха и възможностите на браншовите организации, мрежата от регионални палати, електронните и печатни статистическите издания в интерес на българския бизнес.


02.08.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад