Назад

СПЕЦИАЛНО СЪБИТИЕ Ден на отворени врати на БТПП 
                                            ДО МЕДИИТЕ
Вие и Вашата медия сте поканени за участие и отразяване на Ден на отворени врати на Българската търговско-промишлена палата (БТПП)
КОГА : 10 май 2011 година от 10 до 12.30 часа
КЪДЕ: Сградадата на БТПП ул. Искър 9 
КАКВО: Специално събитие 

ПОДРОБНОСТИ: Българската търговско-промишлена палата провежда отново Ден на отворени врати за очертаване и представяне на обществената мисия на БТПП и за последващо представяне на информационен пакет от възможни теми за публикации и развитие в медиите и за акцентиране на нови теми интересни за журналистически публикации, представяне новите моменти в работата, услугите в полза на бизнеса и инициативите, в които участва.
 
ОСНОВНИ ТЕМИ 
Обществената мисия и очаквани резултати на БТПП по изпълнение програмата за 2011 година – резултати от Годишния отчет на БТПП за 2010-та година, честване на 116 години от създаването, обявяване на годишен журналистически конкурс 2011. 
Представя ЦВЕТАН СИМЕОНОВ председател на УС на БТПП 
Ролята на Съвета на браншовите организации в БТПП актуални въпроси – представя председателя Марияна Кукушева
 
Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” -  
Представя БЕТАТА ПАПАЗОВА
 

Стандартите GS1 и областите на тяхното приложение; Вече броят на 3000 членовете на GS1- България достигнаха 3000
Представят ХРИСТО СОДЕВ и  Цв.Братанова 

Нови моменти в услугите на БТПП за бизнеса – панаири,консултации,преводи
Представя МАРГАРИТА ДАМЯНОВА Директор

БТПП в диалог с държавните институции в защита на интересите на бизнеса 
Представя ВАСИЛ ТОДОРОВ – парламентарен секретар на БТПП 

Действащите и новите споразумения с чуждестранни партньори и палати, бизнес делегации.
Представя ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА Директор дирекция  МС и МО
 
Улеснения и разширените възможности на Доброволния Търговски регистър при БТПП, Предимства Форсмажор., Дептнет, Содексо; -  Представя ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА  Директор
Работата по европейски проекти - Дирекция ”Европейска интеграция и проекти” - Представят МАРИАНА ТАНЧЕВА и Сабина Николова  
 
Подобрените отново резултати от работата на Арбитражния съд при БТПП  -  подробности за работата на електронното правораздаване -  Представя д-р СИЛВИ ЧЕРНЕВ  председател на АС
Икономически анализи на БТПП, Топ 100  и "България в цифри" – предимствата на изпреварващата бизнес информация -  Представят – Александър Димитров и  Олга Чугунска
 
11 часа --  Един ден начело на най-голямата работодателска организация – в кабинета на председателя. Как се подпомага председателя, за да изпълнява своите ръководни и представителни функции
11.30 часа – ПР  акция – Брифинг за медиите  (новинарски акцент ПО ТЕМА ОТ ДЕНЯ.)

В РАМКИТЕ НА ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ НА БТПП: 
Във фоаето на Палатата ще отвори врати постоянна галерия "Арт Виза България". Новата галерия е арт визия на интегрираната медия за изкуство и туризъм "Арт Виза България", която има амбициите да интегрира изкуство и туризъм в нов културен  бранд. Ще селектира и представя всеки месец произведения на български художници. Първата експозиция ще представи във фокус произведенията на 7 български автори. Картините във фоайето на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), на ул. "Искър" № 9 ще се сменят на всяко 10-то число на месеца. 
Програмата на откриването предвижда:
12.30 - 12.45 часа - водосвет и рязане на лента по повод отварянето на галерията 
12.45 - 13.30 часа - Kафе дегустация, организирана от Мока Арабика
13.30 - 18.00 часа - Вернисаж за гостите на БТПП и почитателите на изобразителното изкуство

06.05.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад