Назад

Състоя се 4-та среща по проект „PLATO” на БТПП


 
На 29 април 2011 г. Българска търговско-промишлена палата проведе четвъртата среща по проект „PLATO”, на тема „Достъп до чужди пазари и бизнес мрежи”. Бе спазена традицията домакин на срещата да бъде един от участниците в „PLATO” групата, а именно фирма „ТАНГРА–АВ” ООД, асоцииран член на БТПП и специализирана в областта на вентилационната, климатичната и отоплителната техника.
Лектори по време на срещата бяха г-н Ангел Милев (координатор на Enterprise Europe Network за България) и г-н Веселин Илиев (експерт по външнотърговски и митнически въпроси, пазарен достъп, международен маркетинг и мениджмънт).
Участниците в срещата бяха запознати с услугите предоставяни от Enterprise Europe Network (EEN) - най-голямата информационно-консултантска мрежа в света. Мрежата предоставя широка гама от услуги за подпомагане, съдействие и консултиране, включваща:
услуги за интегриране на бизнеса в европейския пазар;
технологичен трансфер и иновации;
консултации и подпомагане участието на фирмите в програми и проекти на ЕС.
БТПП е една от организациите домакин на EEN и предоставя тези услуги на своите членове.
По-нататък в срещата, бяха разгледани различни въпроси относно интернационализацията на фирмите, като:
пазарен достъп и износ на стоки и услуги в ЕС и в трети страни;
разширяване присъствието на фирмите на международните пазари и намиране на нови пазарни „ниши”;
конкурентоспособност на различни български стоки на международните пазари;
тарифни и нетарифни бариери и регулации в търговията и услугите;
мерки за търговска защита и др.
Проведената среща е част от цикъл от 9 срещи по проект „PLATO”, имащ за цел да повиши конкурентоспособността на българските фирми, чрез организирането на срещи-обучения, създаване на партньорства, обмен на добри практики и изпълнението на общи проекти. БТПП има за цел да продължи изпълнението на дейностите по проекта и след неговото приключване, чрез разширяването на мрежата и привличането на нови участници.

29.04.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад